14 Травень 2022

Натаўская прэса пра Батальён Каліноўскага

While Ukraine’s international fighters are all driven by a desire to counter Russia’s criminal invasion, many of those from Belarus also see the Ukrainian struggle as directly intertwined with their own dreams of national liberation.

У той час як усе ўкраінскія інтэрнацыянальныя байцы рухомыя жаданнем супрацьстаяць злачыннаму ўварванню Расеі, многія з выхадцаў з Беларусі таксама бачаць украінскую барацьбу непасрэдна звязанай з іх уласнымі марамі аб нацыянальным вызваленні.

The Kastus Kalinouski Battalion has seen active service in the Russo-Ukrainian War and contributed to Ukraine’s victory in the Battle for Kyiv. Belarusian troops reportedly played a particularly prominent role in fighting to the north of the Ukrainian capital around Irpin. While most of the battalion remains based in the Kyiv region, some elements have since redeployed to the front lines in eastern Ukraine.

Батальён Кастуся Каліноўскага прымаў актыўны ўдзел у руска-ўкраінскай вайне і ўнёс свой уклад у перамогу Украіны ў бітве за Кіеў. Паведамляецца, што беларускія войскі адыгралі асабліва прыкметную ролю ў баях на поўнач ад украінскай сталіцы ў раёне Ірпеня. У той час як большая частка батальёна па-ранейшаму грунтуецца ў Кіеўскай вобласці, некаторыя падраздзяленні з тых часоў былі перадыслакаваныя да лініі фронту на ўсходзе Украіны.

For these Belarusian volunteers, the stakes could hardly be higher. No longer able to return to Belarus, they are fighting in a foreign war that could decide the fate of their homeland. Ukrainian success on the battlefield would transform the geopolitical balance of power throughout the former USSR and potentially pave the way for historic changes in Belarus.

Для гэтых беларускіх добраахвотнікаў стаўкі наўрад ці маглі быць вышэй. Больш не маючы магчымасці вярнуцца ў Беларусь, яны змагаюцца ў чужой вайне, якая можа вырашыць лёс іх радзімы. Поспех Украіны на поле бою змяніў бы геапалітычны баланс сіл ва ўсім былым СССР і патэнцыйна праклаў бы шлях да гістарычных пераменаў у Беларусі.

Чытаць поўнасцю

Дапамагчы Палку!

Шукаем тых, хто гатовы дапамагаць беларускім добраахвотнікам

Даведацца больш

Падтрымаць